Webinary

Webinary

Webinar to sposób na to, żeby pozyskać naszą ekspercką wiedzę na odległość

Podczas prowadzenia szkoleń stacjonarnych jak również online przekazujemy naszym Klientom
wiedzę, która jest często niedostępna w branżowej literaturze czy czasopismach. Opieramy sie na
własnych doświadczeniach zebranych w ciągu kilkunastu lat pracy z uszczelnieniami, wykonanych
badaniach i testach uszczelek, oraz na zapisach norm takich jak EN 13555 (norma badawcza) czy EN
1591-1 (norma obliczeniowa). Lata praktyki zawodowej, zarówno jako producenci uszczelnień jak i
doradcy techniczni, konsultanci, a nawet prowadzący nadzór nad doborem, montażem i eksploatacja
uszczelek sprawiają, że wiedza nasza jest unikalna i poparta licznymi doświadczeniami zebranymi na
instalacjach w całej Polsce jak i w Europie.

Korzyści dla Państwa Firmy z przeprowadzonego szkolenia.

 • Praca projektowa związana z doborem uszczelnień będzie bardziej efektywna i
  pochłaniająca mniej czasu.
 • Wykonywane projekty, w zakresie połączeń kołnierzowych, będą bazowały na Najlepszej
  Dostępnej Technice. Konieczność stosowania tej techniki zapisana jest w odnośnych
  dyrektywach Unii Europejskiej.
 • Na życzenie zostanie wystawiony certyfikat z faktu odbycia się szkolenia.

Korzyści dla Państwa pracowników.

 • Zdobędą niezbędną wiedzę w zakresie prawidłowego doboru uszczelnień płaskich.
 • Zdobędą wiedzę z zakresu obliczeń płączeń kołnierzowych z uwzględnieniem
  projektowania klasy szczelności połączenia.
 • Uczestnicy, w trakcie szkolenia, będą mogli otrzymać odpowiedzi na nurtujące ich pytania
  związane z obliczaniem połączeń kołnierzowych.
 • Otrzymają niezbędna wiedzę o tym, gdzie szukać informacji na temat uszczelnień i sposobu
  ich doboru czy obliczania.

Otrzymają najnowsze katalogi i foldery naszej firmy, w których znajdą informacje o obecnie
stosowanych uszczelnieniach oraz ich parametrach mechanicznych i szczelnościowych. W okresie po szkoleniu nasi pracownicy będą pomocni w rozwiązywaniu problemów
związanych z doborem uszczelnień i obliczaniem połączeń kołnierzowych.

Na rok 2019 firma SPETECH przygotowała dla Państwa 3 rodzaje szkoleń technicznych, które przełożą
się na wzrost kompetencji kadry inżynieryjno – technicznej oraz pracowników zajmujących się
montażem i remontami instalacji przemysłowych.

 

Weź udział w webinarze

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.