Szkolenia stacjonarne

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia techniczne

Podczas prowadzenia szkoleń stacjonarnych jak również online przekazujemy naszym Klientom wiedzę, która jest często niedostępna w branżowej literaturze czy czasopismach. Opieramy sie na własnych doświadczeniach zebranych w ciągu kilkunastu lat pracy z uszczelnieniami, wykonanych badaniach i testach uszczelek, oraz na zapisach norm takich jak EN 13555 (norma badawcza) czy EN 1591-1 (norma obliczeniowa). Lata praktyki zawodowej, zarówno jako producenci uszczelnień jak i doradcy techniczni, konsultanci, a nawet prowadzący nadzór nad doborem, montażem i eksploatacja uszczelek sprawiają, że wiedza nasza jest unikalna i poparta licznymi doświadczeniami zebranymi na instalacjach w całej Polsce jak i w Europie.

Korzyści dla Firmy z przeprowadzonego szkolenia

  • Praca projektowa związana z doborem uszczelnień będzie bardziej efektywna i pochłaniająca mniej czasu.
  • Wykonywane projekty, w zakresie połączeń kołnierzowych, będą bazowały na Najlepszej Dostępnej Technice. Konieczność stosowania tej techniki zapisana jest w odnośnych dyrektywach Unii Europejskiej.
  • Na życzenie zostanie wystawiony certyfikat z faktu odbycia się szkolenia.

Korzyści dla Państwa pracowników

  • Zdobędą niezbędną wiedzę w zakresie prawidłowego doboru uszczelnień płaskich.
  • Zdobędą wiedzę z zakresu obliczeń płączeń kołnierzowych z uwzględnieniem projektowania klasy szczelności połączenia.
  • Uczestnicy, w trakcie szkolenia, będą mogli otrzymać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z obliczaniem połączeń kołnierzowych.
  • Otrzymają niezbędna wiedzę o tym, gdzie szukać informacji na temat uszczelnień i sposobu ich doboru czy obliczania.
  • Otrzymają najnowsze katalogi i foldery naszej firmy, w których znajdą informacje o obecnie stosowanych uszczelnieniach oraz ich parametrach mechanicznych i szczelnościowych.
  • W okresie po szkoleniu nasi pracownicy będą pomocni w rozwiązywaniu problemów związanych z doborem uszczelnień i obliczaniem połączeń kołnierzowych.

Na rok 2019 firma SPETECH przygotowała dla Państwa 3 rodzaje szkoleń technicznych, które przełożą się na wzrost kompetencji kadry inżynieryjno – technicznej oraz pracowników zajmujących się montażem i remontami instalacji przemysłowych.

 

Szkolenia stacjonarne

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.